Zespół Folklorystyczny

Mali Poligrodzianie

jzyk polski english


Zespół folklorystyczny Mali Poligrodzianie zaprasza dzieci w wieku od 7-12 lat w czasie ferii 18-22 stycznia 2016 w godz. 10:00-16:00 do Uczelnianego Centrum Kultury Politechniki Poznańskiej przy ul. Jana Pawła II 28 na warsztaty artystyczne. Podczas warsztatów dzieci moga wziać udział w naborze do sekcji tanecznej!! Zajęcia z plastyki, rytmiki śpiewu i tańca. Wyjścia do kina i na lodowisko (opłata jedynie za cenę biletów wstępu na atrakcje). Informacje : uck@put.poznan.pl Tel 616652569